Przewiń w górę

Wilgotnościomierz Testo 606-2 1638

Wilgotnościomierz do pomiarów w drewnie i materiałach z bezpośrednim wyświetlaniem wartości wilgotności w procentach masy. Precyzyjne pomiary dzięki zapisanym wskaźnikom liniowym dla buka, świerka, modrzewia, dębu, sosny i klonu oraz wilgoci budowlanej dzięki wskaźnikom liniowym dla jastrychów cementowych, betonu, gipsu, jastrychu anhydrytowego, zaprawy cementowej, zaprawy wapiennej i cegieł. Z dodatkową funkcją pomiaru wilgotności i temperatury powietrza łącznie z obliczaniem temperatury punktu rosy. Funkcja blokowania wyświetlanej wartości („Hold”) do wygodnego odczytywania wartości pomiarowych, funkcja autotestu i oświetlenie wyświetlacza. Wilgotność drewna/materiału:

Wilgotnościomierz Testo, 606-2