Przewiń w górę

Ochrona danych Dane osobowe to informacje poufne

Wszystkie pobierane na tej stronie dane są chronione zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz niemieckiej ustawy o informacjach i usług telekomunikacyjnych (IuTDG). Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, o ile użytkownik nie udzieli na to wyraźnej zgody.

Pod pojęciem „danych osobowych” rozumie się wszystkie informacje, na podstawie których można określić tożsamość użytkownika. Są to np. imię i nazwisko, adres lub nr telefonu.

Newsletter

W razie zamówienia newslettera Brillux firma Brillux wykorzystuje dane udostępnione przez użytkownika w ramach rejestracji w celu przesyłania newslettera Brillux. Żadne dane nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyjątek stanowią tutaj wyłącznie przedsiębiorstwa partnerskie, które są odpowiedzialne za realizację wysyłki newslettera. W tych przypadkach zakres przekazywanych danych ogranicza się do koniecznego minimum. Nasza polityka prywatności jest zgodna z wytycznymi niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz niemieckiej ustawy telemedialnej (TMG).

Rezygnacja

Użytkownicy, którzy nie chcą już otrzymywać naszego newslettera, mogą kliknąć na łącze „Rezygnacja z newslettera” zawarte w każdym wydaniu newslettera.

Pobieranie danych statystycznych

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk oferowanego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. plików „Cookies”, plików tekstowych, zapisywanych na komputerze użytkownika i umożliwiających analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Generowane przez pliki Cookies informacje dotyczące korzystania przez użytkownika ze strony są z zasady przekazywane i zapisywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku aktywacji funkcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajach objętych umową Europejskiego Obszaru Gospodarczego, adres IP użytkownika zostaje uprzednio skrócony przez Google. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych przesyłany jest pełen adres IP, który dopiero tam podlega skróceniu. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google korzysta z tych informacji, aby dokonać oceny korzystania ze strony, opracować raporty dotyczące aktywności na stronie oraz dostarczyć operatorowi strony inne usługi związane z korzystaniem ze strony i z Internetu.

Przekazany w ramach usługi Google Analytics adres IP nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi. Można zapobiec zapisywaniu plików Cookie za pośrednictwem odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki. Należy zwrócić przy tym uwagę, że może to prowadzić do ograniczenia pełnej funkcjonalności niniejszej strony internetowej. Użytkownik ma ponadto możliwość zapobiec pobieraniu i przetwarzaniu przez Google utworzonych przez pliki Cookie danych dotyczących korzystania ze strony (wraz z adresem IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stroniehttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=delubhttps://www.google.com/analytics/learn/privacy.html(ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych). Zwracamy uwagę, że na niniejszej stronie serwis Google Analytics został rozszerzony o „gat._anonymizeIp();”, co gwarantuje maskowanie adresów IP (tzw. IP-masking).

Newsletter

W razie zamówienia newslettera Brillux firma Brillux wykorzystuje dane udostępnione przez użytkownika w ramach rejestracji w celu przesyłania newslettera Brillux. Żadne dane nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyjątek stanowią tutaj wyłącznie przedsiębiorstwa partnerskie, które są odpowiedzialne za realizację wysyłki newslettera. W tych przypadkach zakres przekazywanych danych ogranicza się do koniecznego minimum. Nasza polityka prywatności jest zgodna z wytycznymi niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz niemieckiej ustawy telemedialnej (TMG).

Rezygnacja

Użytkownicy, którzy nie chcą już otrzymywać naszego newslettera, mogą kliknąć na łącze „Rezygnacja z newslettera” zawarte w każdym wydaniu newslettera.