Przewiń w górę

Jakość i ochrona środowiska Już dziś trzeba myśleć o przyszłości

Czym właściwie jest jakość? Dla firmy Brillux to jasne: chodzi o coś więcej niż tylko dobre produkty. Jakość oznacza dla nas, że już dziś trzeba myśleć o przyszłości. Ponieważ uważamy, że skoro czerpiemy korzyści z natury, naszym zadaniem jest ją pielęgnować. Zadanie to wiążemy z bezkompromisowym dążeniem do jakości: produkt jest doskonały, jeżeli jest zarówno nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, jak i spełnia wysokie wymogi stawiane przez naszych klientów z branży rzemieślniczej, przemysłu oraz projektantów.

Jakość od podstaw

Jakość i ochrona środowiska są w firmie Brillux nieodłącznie ze sobą powiązane: w naszych czterech własnych zakładach produkcyjnych na terenie Niemiec pracujemy z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn i procesów uwzględniających ochronę środowiska.

Zakłady produkcyjne Brillux zaliczają się do najlepszych w Europie pod względem technologii i wydajności energetycznej. Innowacyjne technologie, takie jak tłoki do czyszczenia przewodów transportowych pozwalają ograniczyć zużycie wody do minimum. Panele słoneczne, skojarzona gospodarka energetyczna oraz wszystkie możliwości odzyskiwania ciepła pomagają ograniczyć zużycie energii przy jednoczesnym zwiększaniu produkcji. Większość energii używanej do produkcji jest odzyskiwana w postaci ciepła wykorzystywanego do ogrzewania pomieszczeń biurowych, produkcyjnych i magazynów.

Materiały nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego

Przy wyborze materiałów Aspekty zdrowotne odgrywają przy wyborze materiałów coraz większą rolę ze względu na coraz częściej występujące alergie. Jakość oraz nieszkodliwość produktów Brillux dla zdrowia została potwierdzona również licznymi certyfikatami i znakami jakości, w tym m.i. niemieckim symbolem jakości "Błękitny Anioł", który od 1978 r. wyznacza standardy i wspiera ochronę środowiska, zdrowia, a także ochronę konsumenta.

Lakiery i lazury

Jako jeden z pierwszych producentów firma Brillux opracowała lakiery i lazury bez aromatów w postaci serii Brillux Lacryl, stanowiącej podstawę dla kompletnego asortymentu wodorozcieńczalnych powłok akrylowych o niskiej zawartości substancji szkodliwych. Na późniejszych etapach rozwoju oferta ta została uzupełniona o profesjonalne systemy, takie jak lakiery Hydro-PU i 2K-Aqua.

Dyspersje

Bez żadnych rozpuszczalników: Standardy wyznaczają również nasze niskoemisyjne dyspersje ELF (farby do wnętrz, farby elewacyjne). Są one nieszkodliwe dla zdrowia i przekonują optymalną charakterystyką produktu i łatwością obróbki.

DGNB

Firma Brillux należy do stowarzyszenia DGNB

Niemieckie stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego budownictwa, w skrócie DGNB®, to stowarzyszenie użyteczności publicznej. Jego celem jest wspieranie zrównoważonego budownictwa oraz tworzenie platformy kompetencji związanej z zagadnieniem zrównoważonego rozwoju w architekturze. Zrównoważone budownictwo oznacza przy tym "planowanie, realizację i korzystanie z budynków z myślą o dobru ogółu; w taki sposób, aby przyszłe pokolenia nie odnosiły żadnych szkód z nim związanych".

Podstawą tej zasady jest współgranie wydajności, wystarczalności oraz spoistości jako "filozofii zrównoważonego rozwoju" (według prof. dr Konrada Otta, wykładowcy i badacza w zakresie etyki budowlanej). Kolejnym ważnym zadaniem DGNB jest: umożliwienie opisania, zmierzenia i oceny zrównoważonego rozwoju na terenach zabudowanych, mające na celu zapewnienie przejrzystości i porównywalności, które stanowią podstawę jakości naszych terenów zabudowanych.

IBU

Firma Brillux jest członkiem IBU

Instytut Budownictwa i Środowiska, w skrócie IBU, to inicjatywa powołana do życia przez przedsiębiorców budowlanych, zajmująca się niemieckim systemem deklaracji produktów przyjaznych dla środowiska. Środowiskowa Deklaracja Produktu (Environmental Product Declaration, EPD) to zatwierdzona na całym świecie etykieta ekologiczna przydzielana budynkom (typ III – deklaracja ochrony środowiska).

Informuje ona o wpływie substancji i elementów budowlanych na środowisko i stanowi tym samym podstawę do analizy i oceny wpływu budynków na przyrodę.

O firmie

Jako przedsiębiorstwo rodzinne w rękach czwartego pokolenia firma Brillux oferuje najwyższą jakość oraz ..więcej niż farby.

..więcej

Zdrowie

Oferujemy produkty spełniające najwyższe standardy w zakresie ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

..więcej