Przewiń w górę

Nota-redakcyjna

Brillux Polska Sp. z o.o

Ul. Grzybowska 87

00-844 Warszawa, Polska

Telefon: +48 91 88157-00

Mail: info@brillux.pl

NIP: 5252597833

REGON: 14747205000000

Kapitał zakładowy: 10 000 000,00 ZŁ.

Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 533353.

Zarząd reprezentujący Spółkę: Peter König, Robert König, Dr. Christoph Derwing, Michael Thompson

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani i nie jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w pozasądowym postępowaniu rozwiązywania sporów przed arbitrażem mediacyjnym dla konsumentów.