Przewiń w górę

Oprogramowanie Zdalne wsparcie przez Internet

Przy pracy z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego niekiedy konieczne jest, aby wspólnie spojrzeć na konkretny problem, a nie tylko o nim rozmawiać. W celu zagwarantowania zdalnego wsparcia powstały programy umożliwiające zdalną pomoc.

Wsparcie online – jak to działa?

Aby nasz pracownik mógł udzielić pomocy, za Państwa zgodą połączy się za pośrednictwem Internetu z Państwa komputerem. W ten sposób otrzyma widok Waszego ekranu. Zarówno Państwo, jak i pracownik mogą wtedy obsługiwać połączony komputer.

Konieczne są następujące kroki:

Za pośrednictwem przesłanego łącza należy uruchomić oprogramowanie do zdalnego sterowania, które umożliwia naszemu pracownikowi połączenie się z Państwa komputerem. Nie trzeba instalować tego oprogramowania, wystarczy je w prosty sposób uruchomić: get.teamviewer.com/multimedia

Po upływie krótkiego czasu potrzebnego do uruchomienia, program wyświetli identyfikator i hasło. Należy podać je naszemu pracownikowi telefonicznie. Umożliwią mu one jednorazowe połączenie z Państwa systemem. Może pojawić się dodatkowe okno dialogowe – tutaj należy ponownie potwierdzić dostęp.

Teraz mogą Państwo wspólnie z naszym pracownikiem przyjrzeć się problemowi na połączonym komputerze. Pracownik widzi przy tym treści wyświetlane na Państwa ekranie i może prezentować informacje na swoim ekranie. W każdej chwili możliwe jest przerwanie połączenia.

TeamViewer?

TeamViewer to nazwa oprogramowania wykorzystywanego do zdalnej pomocy komputerowej. Ta metoda gwarantuje Państwu następujące korzyści:

  • Jest całkowicie bezpłatna.
  • Nie muszą Państwo instalować żadnego oprogramowania.
  • Transfer danych odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego połączenia.