Przewiń w górę

Ochrona i renowacja betonu Odnowa i ochrona

Beton jest i pozostanie nieodzownym materiałem budowlanym w budownictwie na- i podziemnym. Zwłaszcza żelazobeton jest przyszłościowym materiałem. Jednakże jego żywotność nie jest nieograniczona. Dlatego też żelbetowe budynki oraz elementy konstrukcyjne należy regularnie kontrolować pod kątem ubytków. Im wcześniej rozpoznane zostaną uszkodzenia, tym łatwiej można je naprawić.

Obszerny asortyment Brillux umożliwia fachową ochronę i odnowę elementów betonowych. Wszystkie produkty spełniają wymogi wytycznych odnośnie odnowy betonu, wydanych przez niemiecką Komisję ds. żelbetu (DAfStB) oraz dodatkowych technicznych warunków zawierania umów i wytycznych dotyczących budowli inżynieryjnych (ZTV-ING) wydanych przez Federalne Ministerstwo Transportu.

 

Renowacje

Dla wysokich wymogów względem wyglądu i funkcjonalności

Prosta obróbka przy zachowaniu wszechstronności zastosowania: specjalistyczna zaprawa Reprofill K 765 i drobna masa szpachlowa Feinspachtel 804 pokrywają 90 procent prac związanych z renowacją betonu.

Ubytki na narożach i krawędziach

Przy pomocy Reprofill K 765 można doskonale rozwiązać często spotykane problemy w postaci ubytków na narożach i krawędziach, a ponadto wygładzić powierzchnie, np. pod system ociepleń ETICS. Szybkie mieszanie, wysoka siła klejenia na mokro, doskonała stabilność, umożliwiająca np. modelowanie naroży, świadczą o wszechstronności zastosowania tego produktu.

Szpachlowanie dużych powierzchni

Do szpachlowania dużych powierzchni i wyrównywania odnowionego już podłoża zaleca się zastosowanie PCC-Feinspachtel 804. Oprócz klasycznej obróbki ręcznej produkt ten można wykorzystywać również w procesie natrysku na mokro. W tym celu materiał dostarczany jest w tradycyjnych workach 25 kg lub bigbagach 750 kg.

Układ warstw w postaci Brillux PCC-Basisschutz 801, PCC-Füllmörtel 805 oraz PCC-Feinspachtel 804 jest zatwierdzony zgodnie z wytyczną dotyczącą odnowy betonu oraz ZTV-ING. Produkty spełniają ponadto wymogi norm EN 1504-3 lub EN 1504-7 i podlegają stałej kontroli.

Środki ostrożności

 • <p>Karbonatyzacja: dwutlenek węgla wnika w beton&nbsp;– rozpoczyna się reakcja neutralizująca.</p>

  Karbonatyzacja: dwutlenek węgla wnika w beton – rozpoczyna się reakcja neutralizująca.

 • <p>Zaczynając od powierzchni, front neutralizacyjny wnika coraz głębiej w beton.</p>

  Zaczynając od powierzchni, front neutralizacyjny wnika coraz głębiej w beton.

 • <p>Z czasem zneutralizowany zostaje również beton znajdujący się wokół stali zbrojącej. W połączeniu z wodą i tlenem rozpoczyna się korozja stali.</p>

  Z czasem zneutralizowany zostaje również beton znajdujący się wokół stali zbrojącej. W połączeniu z wodą i tlenem…

 • <p>Rdza ma dużo większą objętość w porównaniu ze stalą i może wywierać ogromny nacisk&nbsp;– otoczka z betonu odpryskuje, a zbrojenie pozostaje odkryte.</p>

  Rdza ma dużo większą objętość w porównaniu ze stalą i może wywierać ogromny nacisk – otoczka z betonu odpryskuje, a…

Odpowiednia ochrona przed karbonatyzacją

Z zasady systemy ochrony powierzchniowej redukują chłonność wody i dwutlenku węgla. W ten sposób w dużej mierze zapobiegają one postępującej karbonatyzacji betonu. Pozwala to na wykluczenie jedynego prawdziwego słabego punktu żelbetonu – korozji zbrojeń i wynikających z niej odprysków betonowej powłoki.

Zalety systemów ochrony powierzchni

 • Ochrona przed wodą i szkodliwymi substancjami, takimi jak CO2, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dyfuzyjności
 • Zwiększenie odporności na zużycie
 • Możliwości kolorowych dekoracji
 • Redukcja zabrudzeń i rozwoju mikroorganizmów

Różne układy powłok

Opisane układy powłok stanowią systemy zatwierdzone zgodnie z wytycznymi dot. odnowy betonu wydanymi przez niemiecką Komisję ds. żelbetu (DAfStB) oraz dodatkowych technicznych warunków zawierania umów i wytycznymi dot. budowli inżynieryjnych (ZTV-ING). Produkty spełniają ponadto wymogi normy EN 1504-2 i podlegają stałej kontroli.

Układ powłok zgodnie z OS 2 (OS B)

Powłoka zgodna z OS 2 (OS B) stanowi ochronę zapobiegającą niszczeniu elementów betonowych znajdujących się na świeżym powietrzu, opatrzonych wystarczającym odpływem wody. Powłoka ochronna ogranicza wchłanianie wody i zawartych w niej składników rozpuszczalnych.

Rezultat:

Dzięki znacznej redukcji wchłaniania CO2 karbonatyzacja betonu zostaje praktycznie całkowicie zatrzymana. Stalowe zbrojenie pozostaje pod trwałą ochroną.

Układ regularny:

powłoka hydrofobowa oraz przynajmniej dwie nawierzchniowe warstwy dyspersji polimerowej.

Ponadto możliwe jest:

 • tworzenie indywidualnej kolorystyki w systemie barwienia Brillux
 • fabryczne wyposażenie powłoki w Protect – powłokę chroniącą przed rozwojem glonów i grzybów
Układ zgodnie z OS 4 (OS C)

OS 4 (OS C) to regularny zabieg wykonywany po reprofilacji betonu ze względu na korozję zbrojeń. Warunek: pionowe podłoże betonowe bez rys.

Układ regularny:

całopowierzchniowe szpachlowanie wyrównujące z wykorzystaniem drobnej masy szpachlowej PCC i dwie warstwy nawierzchniowe dyspersji polimerowej.

Ponadto możliwe jest:

 • tworzenie indywidualnej kolorystyki w systemie barwienia Brillux
 • fabryczne wyposażenie powłoki w Protect
Układ zgodnie z OS 5a (OS D II)

OS 5a to zabieg przeprowadzany w przypadku rys w betonie znajdujących się blisko powierzchni. W porównaniu z OS 4 powierzchniowa powłoka ochronna jest znacznie elastyczniejsza i grubsza.

Układ regularny:

całopowierzchniowe szpachlowanie wyrównujące z wykorzystaniem drobnej masy szpachlowej PCC i dwie warstwy nawierzchniowe dyspersji polimerowej sieciującej promieniowanie UV.

Ponadto możliwe jest:

 • tworzenie indywidualnej kolorystyki w systemie barwienia Brillux
 • fabryczne wyposażenie powłoki w Protect

Gładkie powierzchnie

Szpachla ręczna, proszkowa lub natryskowa: produkty Brillux pozwalają tworzyć gładkie powierzchnie, zapewniające łatwą aplikację i możliwość…

..więcej

Racjonalne wykonywanie pracy

Kto chce w obecnych czasach odnosić sukcesy na placu budowy, musi pracować szybko i skutecznie. Firma Brillux oferuje rozwiązania sprawdzone w…

..więcej